• S vyhodnocením
  • Lehké

Pochopení obsahu krátkých vět 1

Ano/Ne

Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti.

Spustit