• S vyhodnocením
  • Střední

Procvičení vět s písmenem F f

Třídění

Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

Spustit