• S vyhodnocením
  • Střední

Nauka o slovní zásobě a tvoření slov – souhrnné cvičení

Třídění

Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

Spustit