• Bez vyhodnocení
  • Střední

Rovnice a nerovnice s faktoriály a kombinačními čísly

Ano/Ne

Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti.

Spustit