• S vyhodnocením
  • Lehké

Mocniny a odmocniny – příprava k maturitě

Třídění

Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

Spustit