• S vyhodnocením
  • Lehké

Shoda přísudku s podmětem 2

Třídění

Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

Spustit