• Bez vyhodnocení
  • Lehké

Zájmena náš, váš

Doplňování do textu

Tento typ cvičení slouží k ověření, že si porozuměl textu či dané problematice. Má dvě podoby – v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější sami vymýšlíš chybějící části.

Spustit