• S vyhodnocením
  • Střední

Slovesa a popis činností lidí a zvířat

Přetahování

V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší.

Spustit