• S vyhodnocením
  • Střední

Vzájemná poloha přímek a kružnic

Křížovka

Luštění křížovek milujeme, ať už jako děti, či jako dospělí. Přitom si ani neuvědomujeme, že jsou skvělým nástrojem bystřícím naši paměť a rozvíjejícím slovní zásobu.

Spustit