• S vyhodnocením
  • Střední

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Třídění

Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

Spustit