Edice ŠSN

Čeština

O publikacích

Proč čeština? Protože děti, které cestují se Standou po světě, berou český jazyk s nadhledem.

Zobrazit nabídku publikací

Nabídka publikací z této řady

Edice ŠSN

Procvičování češtiny pro 1. ročník – Doplňování písmen a slabik

Sešitek je zaměřen na procvičování písmen, slabik a jejich řazení. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 1. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Pravopis ú/ů, tvrdé a měkké souhlásky, psaní dě, tě, ně…

Sešitek je zaměřen na procvičování řazení slov dle abecedy, pravopis ú/ů, tvrdých a měkkých souhlásek a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Slovní druhy

Sešitek je zaměřen na procvičování slovních druhů. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2.−3. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Vyjmenovaná slova

Sešitek je zaměřen na procvičování vyjmenovaných slov. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−4. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Slovesa

Sešitek je zaměřen na poznávání slovesných tvarů, určování času a způsobu. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−5. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Párové souhlásky, vlastní jména, koncovky podstatných jmen…

Sešitek je zaměřen na procvičování párových souhlásek, psaní vlastních jmen, koncovek podstatných jmen a shody přísudku s podmětem. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2.−4. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Psaní předpon s/z, psaní mě/mně, přídavná jména…

Sešitek je zaměřen na procvičování psaní předpon s/z, procvičování psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně a koncovek přídavných jmen. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−5. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Přídavná jména

Sešitek je zaměřen na poznávání přídavných jmen, jejich skloňování, stupňování, psaní zdvojených souhlásek. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.–5. ročníku základní školy.

Edice ŠSN

Větná skladba

Sešitek je zaměřen na procvičení rozpoznávání věty jednoduché a souvětí, procvičení spojovacích výrazů, větných vzorců a druhů vět, základní skladební dvojice a shoda přísudku s podmětem. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.–5. ročníku základní školy.

Vydejte se po stopách Balónovic rodiny s deníky z cest a škola už pro Vás nebude nikdy stres...

Celou řadou procvičovacích sešitů děti provází oblíbený maskot Standa Balón a jeho sestra Viky. V kresleném komiksu pak dětem vysvětlují, proč je důležité umět česky a ovládat matematiku.

V čem jsme lepší než ostatní?

Propojením papíru s online cvičeními pomocí kódů v zápatí. Děti změnou činnosti lépe udrží pozornost a bude je snadnější motivovat.

Proč na publikacích hledat logo Chytré procvičování?

Z datových analýz zjišťujeme, co děti trápí, které jevy nejčastěji vyhledávají na internetu a v čem nejčastěji chybují. Na základě těchto dat sestavujeme cvičení dětem na míru a pomáháme jim tak pro ně kritická místa lépe překonávat.

Mohlo by se vám líbit

Edice ŠSN

Procvičování češtiny pro 1. ročník – Doplňování písmen a slabik

Sešitek je zaměřen na procvičování písmen, slabik a jejich řazení. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 1. ročníku základní školy.

Cena od
79 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Pravopis ú/ů, tvrdé a měkké souhlásky, psaní dě, tě, ně…

Sešitek je zaměřen na procvičování řazení slov dle abecedy, pravopis ú/ů, tvrdých a měkkých souhlásek a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2. ročníku základní školy.

Cena od
69 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Slovní druhy

Sešitek je zaměřen na procvičování slovních druhů. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2.−3. ročníku základní školy.

Cena od
79 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Vyjmenovaná slova

Sešitek je zaměřen na procvičování vyjmenovaných slov. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−4. ročníku základní školy.

Cena od
79 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Slovesa

Sešitek je zaměřen na poznávání slovesných tvarů, určování času a způsobu. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−5. ročníku základní školy.

Cena od
69 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Párové souhlásky, vlastní jména, koncovky podstatných jmen…

Sešitek je zaměřen na procvičování párových souhlásek, psaní vlastních jmen, koncovek podstatných jmen a shody přísudku s podmětem. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 2.−4. ročníku základní školy.

Cena od
79 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Procvičování češtiny – Psaní předpon s/z, psaní mě/mně, přídavná jména…

Sešitek je zaměřen na procvičování psaní předpon s/z, procvičování psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně a koncovek přídavných jmen. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.−5. ročníku základní školy.

Cena od
79 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Přídavná jména

Sešitek je zaměřen na poznávání přídavných jmen, jejich skloňování, stupňování, psaní zdvojených souhlásek. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.–5. ročníku základní školy.

Cena od
69 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Edice ŠSN

Větná skladba

Sešitek je zaměřen na procvičení rozpoznávání věty jednoduché a souvětí, procvičení spojovacích výrazů, větných vzorců a druhů vět, základní skladební dvojice a shoda přísudku s podmětem. Je vhodný na samostatnou přípravu a opakování pro žáky 3.–5. ročníku základní školy.

Cena od
69 Kč

Kde koupit

Objednáváte pro školu?

Využijte služeb Certifikovaných distributorů FRAUS. Většina poskytuje i náhradní plnění.

Můj avatar
Administrace
Online cvičení Odhlásit se